Pregovaračke veštine i alati

Modul 1 – Ključne faze pregovaračkog procesa i kako ih voditi
– Upoznavanje sa agendom i ciljevima obuke
– Alati za efikasnu procenu različitih profila ličnosti
– Pronalaženje zone poklopljenih interesa (tehnike i alati)
– 5 faza pregovaračkog procesa i kako ih uspešno voditi
– Moguće zamke u pregovaračkom procesu i kako ih preduprediti

Modul 2 – Kako efikasno upravljati pregovaračkim procesom?
– Tehnike iznošenja argumentacije
– Kako tehnike funkcionišu u realnim situacijama
– Faktori koji utiču na pregovarački tok
– Primena tehnike “ogledalo” u pregovaračkom procesu

Modul 3 – Uspešno vođenje pregovaračkog procesa sa različitim tipovima pregovarača
– Značaj aktivnog slušanja u pregovaračkom procesu
– Tehnike aktivnog slušanja
– Upoznavanje sa bazičnim stilovima u pregovaranju
– Kako uspešno pregovarati sa različitim pregovaračkim stilovima i ljudima

Modul 4 – Kako uspešno pregovarati i sa pozicije nabavke
– Specifičnosti pregovaranja u nabavci
– Dokazane smernice i preporuke za uspešno pregovaranje
– Karakteristike mekog, čvrstog i principijalnog pregovaranja – tipovi pregovaranja
– Kreiranje uspešnog pregovaračkog scenarija
– Evaluacija obuke i dodela sertifikata

Prijavite se na seminar popunjavanjem forme

9 + 3 =