Pregovaračke veštine i alati kao efikasno sredstvo u prodaji, nabavci

„Veštinom pregovaranja do većeg profita i boljih odnosa sa kupcima i dobavljačima“

Modul 1. Ključne faze pregovaračkog procesa i kako ih voditi
– Upoznavanje sa agendom i ciljevima obuke
– Pregovaranje kao moćan alat za povećanje profitabilnosti
– Pronalaženje zone poklopljenih interesa (tehnike i alati)
– 5 faza pregovaračkog procesa i kako ih uspešno voditi
– Moguće zamke u pregovaračkom procesu i kako ih preduprediti

Modul 2 . Kako efikasno upravljati pregovaračkim procesom?
– Upoznavanje sa praktičnim pregovaračkim tehnikama
– Kako tehnike funkcionišu u realnim situacijama
– Faktori koji utiču na pregovarački tok
– Primena tehnike “ogledalo” u pregovaračkom procesu

Modul 3. Uspešno vođenje pregovaračkog procesa sa različitim tipovima pregovarača
– Značaj aktivnog slušanja u pregovaračkom procesu
– Tehnike aktivnog slušanja
– Upoznavanje sa bazičnim stilovima u pregovaranju
– Kako uspešno pregovarati sa različitim pregovaračkim stilovima

Modul 4. Kako uspešno pregovarati i sa pozicije kupca i prodavca?
– Kako pregovarati u procesu nabavke (kupovine)?
– Dokazane smernice i preporuke za uspešno pregovaranje
– Karakteristike mekog, čvrstog i principijalnog pregovaranja
– Kreiranje uspešnog pregovaračkog scenarija
– Evaluacija obuke i dodela sertifikata

Prijavite se na seminar popunjavanjem forme

4 + 7 =