Osnove Upravljanja Projektima

Modul 1. Upravljanje projektima – osnove
– Upravljanje projektima – zajednički jezik
– Šta je projekat, a šta nije
– Četiri ograničenja u upravljanju projektima
– Indikatori uspeha projekta

Modul 2 – Životni ciklus projekta i osnovne tehnike
– Isporuke i ključne tačke
– Uvod u životne cikluse projekata
– WBS – osnovni alat dekompozicije
– Kviz – šta smo naučili do ručka

Modul 3 – Projektna organizacija
– WBS vežba
– Faze ili procesne grupe
– Organizacione strukture i upravljanje projektima
– Projekat, program i portfolio

Modul 4 – Metodologije upravljanja projektima
– Metodologije upravljanja projektima
– Uloge i odgovornosti učesnika u projektima
– Alati za upravljanje projektima
– Zaključak i dodela sertifkata

Prijavite se na seminar popunjavanjem forme

4 + 8 =