Novi lideri i novi modeli liderstva za održivo poslovanje u farmaceutskom sektoru

Modul 1. Poslovanje u budućnosti zahteva novi model menadzmenta i liderstva i brzo
prilagođavanje farmaceutske industrije
– Svet oko nas i poslovno okruženje-izazov, prilika ili nova perspektiva
– Život i poslovanje u krizi
– Kriza samo razotkriva i ubrzava postojeće procese
– Koji su naši koraci i koji je naš odgovor

Modul 2. Temelji novog koncepta liderstva i sedam
– Sedam bazičnih principa novog koncepta liderstva
– Sveobuhvatan i celovit pristup liderstvu i poslovanju
– Jedanaest „smrtnih grehova lidera“
– Koja je naša strategija za budućnost

Modul 3. Evolucija lidera prolaskom kroz pet nivoa
– Nivo I – liderski uticaj na osnovu položaja i titule
– Nivo II – liderski uticaj na osnovu kreiranja kvalitetnih međuljudskih odnosa
– Nivo III – liderski uticaj na osnovu produktivnosti i rezultata
– Nivo IV – liderski uticaj na osnovu razvoja ljudi
– Nivo V – vrhunac i majstorstvo u liderstvu

Modul 4. Kako lider utiče na tim?
– Kako lider od grupe ljudi kreira produktivnu ekipu
– Ključni timski „vitamini“ koje koristi lider za harmonizaciju tima
– Kako lider sledbenicima proširuje sliku
– Vrhunski lider kreira poslovanje sa svrhom

Prijavite se na seminar popunjavanjem forme

9 + 9 =