Logistički procesi i njihovo vođenje

Tematske oblasti

1. Osnovni logistički procesi
– Tok robe
– Tok dokumentacije
– Tok informacija

2. Procesi u distributivnom centru
– Prijem robe
– Uskladištenje robe
– Komisioniranje
– Otprema robe

3. Neophodni procesi za efikasan transport
– Planiranje transprotnih kapaciteta
– Rutiranje
– Uloga standardne ambalaže za efikasnost transprota

4. Uticaj nivoa zaliha na logističke kapacitete
– Relacija nivoa zaliha i planiranja logističkih procesa
– Doprinos cross dock skladišta nivou zaliha u lancu snabdevanja

5. Menadžment procesa u skladištu i transportu kao ključ uspeha (WMS i TMS)
– Karakteristike softwera za upravljanje procesima u skladištu i merenje rezultata
– Merenje efikasnosti transporta
– Način implementacije WMS-a

Prijavite se na seminar popunjavanjem forme

11 + 2 =