Koncept održive prodaje - X faktor u prodaji

-30.08.2023.-

Predavač Dragiša Ristovski

Modul 1. Kako kreirati prodajni pristup koji kontinuirano prodaje

 • Predstavljanje agende i ciljeva seminara
 • 7 ključnih elemenata održive prodaje
 • Nove perspektive u prodaji
 • Kako kreirati efikasan personalni pristup na kupcima
 • Održiva prodaja (put od simpatizera do vernika u naš brend)

Modul 2. Kako efikasno animirati potencijalne kupce i stvoriti veći broj simpatizera

 • Neophodni koraci u cilju kreiranja što više simpatizera – potencijalnih kupaca
 • Alati za efikasan networking
 • Brend prodavac kao efikasna metoda za pridobijanje kupaca
 • Efikasne tehnike za otklanjanje predrasuda kupaca i iznošenja argumentacije

Modul 3. Kako kreirati izvanredno kupovno iskustvo

 • Kupac u centru komunikacije
 • Kreiranje ponude vrednosti i koja dovodi do izvanrednog kupovnog iskustva
 • Pobeđuje usluga a proizvod mora da bude funkcionalan i koristan
 • Odnos sa kupcima kao mera vrednosti

Modul 4. Kako dovesti kupca u fazu „vernika“ gde postaje naš najbolji kupac i promoter naših proizvoda i vrednosti 

 • Kako uvek držati otvorena vrata ka prodaji
 • Faza vernika kao najviši nivo povezanosti sa kupcima
 • 10 alata transformacijske – održive prodaje
 • Šta sve čini X faktor prodaje?
 • Evaluacija seminara i dodela sertifikata

Kako radimo?
Trening je organizovan po principu 4 sesije od 80 minuta, koje predstavljaju kombinaciju interaktivnog predavanja i vežbi sa dosta primera iz prakse. Svi polaznici pored edukacije dobijaju stampani radni materijal, sertifikat D. R. Gilbert groupa i mogućnost konsultacija nakon seminara sa predavačem.
U pauzama je obezbeđen laki obrok, kafa i osveženje

Kada i gde se seminar održava?
30.08.2023. Hotel Saint Ten, Svetog Save 10, Vračar, Beograd. 09.15h-15.30h.

Kotizacija: 187 €.
Popust od 30% važi za 1-2 učesnika stoga je cena po učesniku 130,9 €
Popust od 40% važi za 3-4 učesnika stoga je cena po učesniku 112,2 €
Popust od 45% važi za 5 + učesnika stoga je cena po učesniku 102,2 €

Za sve prijave do  15.08. odobravamo dodatni popust na prikazane cene.

Dodatne informacije i rezervacije:
seminari@drgilbert-centar.com
+38162 235-915
 www.drgilbert-centar.com

Prijavite se na seminar popunjavanjem forme

4 + 10 =