Komunikator - gladijator

Unapređenje veština komunikacije/Voice & Body management training i

javni nastup

Modul 1. O neverbalnoj i verbalnoj komunikaciji
– Stav za početak
– Prvi utisak
– Pogledi i dodiri

Modul 2. Naši alati u govorništvu
– Dikcija
– Kako pravilno disanje utiče na efikasnu prezentaciju
– Glas i artikulacija
– Laž i superiornost

Modul 3. Publika, učesnici i ja
– Kako komunicirati sa publikom u zavisnosti od profila ciljne grupe
– Kako efikasno odgovariti na pitanja
– Odnos prema kameri (ako je naš javni nastup pred kamerom)

Modul 4. Kako sve to izgleda u praksi
– Vežbanje javnog nastupa
– primena stečenog znanja
– Evaluacija i dodela sertifikata

Prijavite se na seminar popunjavanjem forme

4 + 6 =