Kako usredsrediti koncentraciju i volju u službi vrhunskih rezultata

Modul 1. Koncentracija ključ uspeha
– Upoznavanje sa agendom i ciljevima seminara
– Značaj koncentracije u savremenom okruženju
– Definicija koncentracije i vrste ometajućih faktora
– Koncentracija kao sposobnost koja dorinosi uspehu na svim poljima

Modul 2. Sistemski pristup koncentraciji
– Koncentracija kao mišić koji se može razvijati – mentalni trening
– Vrste fokusa i njihova važnost u poslovnom okruženju
– Tehnike razvoja koncentracije i posledice multitaskinga
– Flow – stanje u kome prevazilazite sebe

Modul 3. Voljom do vrhunskih rezultata          
– Volja – generator  sveukupne snage
– Tehnike razvoja volje – volja kao mišić koji se vežba
– Volja kao najznačajniji element ostvarivanja ciljeva „ Gde je volja tu je i način“
– Tehnike usmeravanja volje ka dugoročnim ciljevima – samorazumevanje

Modul 4. Inspirišite i budite lider sebi i drugima
– Reprogramiranje samoidentiteta
– Tehnika „vizija budućnosti“ koja pokreće i razvija 
– Kako biti stalno inspirisan za nove ideje i nova dostignuća
– Evaluacija seminara i dodela sertifikata

Prijavite se na seminar popunjavanjem forme

9 + 4 =