Kako uspešno upravljati prodajnim procesom u farmaceutskoj industriji

Modul 1. Priprema za prodajni proces
– Upoznavanje sa agendom i ciljevima obuke
– Pronalaženje ključnih motiva za bavljenje prodajom i uspešna priprema
– Specifičnosti prodaje u farmaceutskoj industriji i inovativni koncepti prodaje
– Kvalifikacija potencijalnih klijenata
– Neophodni koraci u periodu priprema za prodajni proces

Modul 2. Kako efikasno otvoriti prodajni razgovor?
– Fenomen „Halo efekta“ Kako efikasno kreirati prvi utisak ili dojam
– Kako uspešno kreirati pozitivan prvi utisak?
– Efikasna pitanja za otvaranje razgovora sa apotekarima i lekarima
– Veština postavljanja pitanja

Modul 3. Kako da naši proizvodi budu odlično rešenje za potrebe pacijenata?
– Prepoznavanje osnovnih i dodatnih potreba
– Veština aktivnog slušanja
– Pretvaranje karakteristika proizvoda u prednosti i koristi za apotekara i pacijenta
– K.P.K.O. tehnika (karakteristika-prednost-korist-osećaj)
– Najefikasnije tehnike za rešavanje prigovora i izgovora

Modul 4. Kako uspešno zaključiti prodaju?
– 10 efikasnih tehnika prodaje
– Kako tehnike prodaje primeniti u realnim situacijama u komunikaciji sa apotekarima
– Veština zaključivanja prodaje – kako finiširati razgovor sa apotekarom ili lekarom
– Kreiranje dugoročnih odnosa i značaj praćenja i izveštavanja za dugoročan uspeh u prodaji
– Evaluacija obuke i dodela sertifikata

Prijavite se na seminar popunjavanjem forme

12 + 8 =