Kako razvijati liderske veštine i uspešno voditi saradnike u farmaceutskom sektoru

Modul 1. Kako liderstvo utiče na profitabilnost kompanije i tima
– Upoznavanje sa agendom i ciljevima obuke
– Uloga, fenomen liderstva, izazovi i rešenja
– Osnovne funkcije liderstva-koje aktivnosti me čine liderom
– Razlika između lidera i menadžera-kakvu poziciju zauzeti

Modul 2. Kako uspešno motivisati tim?
– Stimulacija i motivacija tima-inspiracija kao održiviji koncept uticaja na sledbenike od motivacije
– 21 tehnika za uspešno pokretanje saradnika
– Šta pokreće a šta sprečava motivaciju
– Ključni faktori koji kreiraju održivu motivaciju

Modul 3. Kako uspešno voditi tim?
– Emocionalna inteligencija lidera (ne možeš voditi druge ako nisi u mogućnosti da vodiš sebe)
– Veština upućivanja kritike
– Kako korigovati neželjeno ponašanje a ne demotivisati saradnika
– Razumevanje različitih potreba ljudi u timu

Modul 4 – Kakav je naš liderski stil?
– Liderski stilovi (upravljački, instruktorski, uticajan i saradnički)-prednosti i nedostaci
– Liderstvo i promena
– Harizma lidera kao izvor uticaja
– Evaluacija seminara i dodela sertifikata

Prijavite se na seminar popunjavanjem forme

4 + 1 =