Komunikacijske veštine

Veština govorništva kao moćan alat u službi efikasne prezentacije ideje ili projekta

– prezentacijske veštine –

(Dobar govor vredi više od 1000 slika)

Modul 1. Priprema za efikasan govor
– Šta sve dobar govor može da učini za nas
– Efikasan govor u službi različitih ciljeva
– 5 osnovnih faktora za uspeh u govorništvu (govornik, publika, struktura i kreativnost
prezentacije, tehnička pomagala, adekvatan prostor)

Modul 2. Kreiranje i izvođenje upečatljivog govora
– Kako efikasno kontrolisati tremu
– Preporuke za uspešno držanje govora
– Kako efikasno odgovoriti na prigovore u javnom nastupu
– Izbegavanje zamki u govorništvu

Modul 3. Pretpostavke za uspeh u govorništvu
– Kako glas govornika utiče na auditorijum
– Kako samopouzdanje utiče na kreiranje upečatljivog javnog nastupa
– Kako harizma govornika utiče na krajnji ishod govora

Modul 4 . Poklonimo se i počnimo
– Priprema za vežbu
– Vežba javnog nastupa
– Šta se promenilo u govorništvu od antičkog doba do danas
– Evaluacija obuke i dodela sertfikata

Kako efikasno rešiti prigovore i žalbe u komunikaciji sa klijentima i kupcima

Žalba: napad ili poklon klijenta

Modul 1. Razumevanje percepcije sagovornika prvi je preduslov uspeha u komunikaciji
– Upoznavanje sa agendom i ciljevima obuke
– Zašto ljudi imaju prigovore i žalbe
– Alati za procenu različitih profila klijenata i odabir adekvatnih pristupa prilikom žalbe
– Emocionalna inteligencija u službi amortizacije negativnog stava sagovornika
– Šta nezadovoljan klijent želi?

Modul 2. Efikasne tehnike za neutralizaciju prigovora i žalbi
– Najefikasnije tehnike rešavanje prigovora – tehnika 5 S
– Praktičan model rešavanja žalbi u 4 koraka
– Komunikacijske tehnike kao alati za neutralizaciju nezadovoljstva ili ljutnje klijenata
– Tehnike aktivnog slušanja

Modul 3. Zašto se javljaju žalbe u postprodajnom procesu
– Glavni razlozi zašto su klijenti nezadovoljni ili prestaju da budu lojalni
– Kako preduprediti moguće žalbe
– Kreiranje kvalitetnih dugoročnih odnosa (pretvaranje žalbe u veću lojalnost klijenata)
– Pravilno upravljanje komunikacijom i prigovorima u postprodajnom procesu

Modul 4. Efikasna komunikacija sa klijentima koji kasne sa uplatama
– Zašto klijenti kasne sa plaćanjem
– Rešavanje prigovora sa klijentima u kašnjenju
– Efikasne tehnike i modeli komunikacije koji podstiču klijenta da izvrši dugovanje a da pritom ne pokvarimo
odnos koji smo izgradili
– Zaboravimo na klijenta i kupca, preko puta je „čovek“ sa svojim manama, vrlinama i potrebama
– Evaluacija obuke i dodela sertifikata

Prijavite se na neki od seminara popunjavanjem kontakt forme

4 + 11 =