Kako postati i ostati efikasan menadžer

Praktične tehnike za povećanje
efektivnosti i efikasnosti u radu sa timom

21.12- 23.12.2022. god
Trodnevni program
Vreme trajanja: 10.00 – 16.15 sati
PKS, Kneza Miloša 12, sala na međuspratu

U poslu je mnogo šefova, a malo pravih lidera. I dok su prvi orijentisani na
formu (poziciju, titulu) i traže svoja prava, drugi su usmereni na dostignuća, rezultate, misije i više ciljeve. Pravi menadžeri – lideri su orijentisani na odgovornost, a ne na svoja prava. Oni drastično mogu da promene kvalitet i produktivnost jedne organizacije.

Teme treninga:
1. Put transformacije od izvršioca do menadžera
2. Upoznaj sebe – svaka prava promena je iznutra ka spolja
3. Ako nemam planove sa svojim timom biću deo plana svih drugih
4. Šta je dobar tim
5. Odabir pravih ljudi – ključna pretpostavka uspeha
6. Uspešna komunikacija u timu
7. Delegiranje kao ključni menadžerski alat
8. Upravljanje sopstvenim vremenom, timom i tržištem
9. Kako efikasno motivisati tim
10. Timski sastanak kao efikasan alat za uspešno vođenje
11. Praćenje i merenje rezultata
12. Od menadžera do lidera

Cilj seminara:
– Pojačati menadžerske kompetencije svakog rukovodioca
– Usvojiti efikasne tehnike za motivaciju saradnika
– Osposobiti se za bolju procenu i vođenje razgovora u procesu selekcije i regrutacije
– Uspostaviti efikasne tehnike i alate za delegiranje zadataka
– Bolje upravljanje sopstvenim prioritetima i vremenom
– Ovladati veštinama efikasnog vođenja sastanka sa timom
– Kako od grupe preko tima doći do harmonizovane ekipe-razvoj timova
– Kako efikasno pratiti i meriti rezultate tima
– Kako poboljšati kvalitet međuljudskih odnosa i povećati lojalnost
– Kreiranje pravednih sistema nagrađivanja i objektivnih kriterijuma
– Razumevanje različitih uloga i odgovornosti menadžera i lidera
– Evolucija menadžera u lidera

Seminar je namenjen:
– Menadžerima i rukovodiocima sektora
– Vlasnicima preduzeća
– Direktorima kompanija
– Svima onima koji rade sa ljudima i imaju zadatak da ih motivišu i razvijaju njihov potencijal

Kotizacija:

23.000,00 dinara po učesniku (bez PDV-a)

Prijavite se na seminar popunjavanjem forme

14 + 14 =