Kako kreirati efikasan tim i izmeriti njegove rezultate

Modul 1. Timski sastanak kao efikasan alat za uspešno vođenje
– Upoznavanje sa agendom i ciljevima obuke
– Vrste sastanak i njihovi ciljevi
– Aktivnosti koje sprovodimo pre sastanaka
– Tehnike za uspešno vođenje sastanaka sa timom
– Koje aktivnosti preduzimamo nakom sastanaka

Modul 2. Pružanje povratne informacije timu
– Šta je i šta nije povratna informacija
– Kada povratne informacije daju željene rezultate a kada ne
– Kako efikasno pružiti povratnu infromaciju
– Kako da menadžer otvoreno prima povratnu informaciju

Modul 3. Praćenje i merenje rezultata
– Kvalitativni standardi učinka
– Kvantitativni standardi učinka
– Tehnike ocenjivanja učinka
– Zamke prilikom praćenja i ocenjivanja

Modul 4. Kako kreirati objektivne sisteme nagrađivanja
– Šta sve utiče na sistem nagrađivanja
– Interna i eksterna pravednost zarade
– Šta bi predstavljao objektivni sistem nagrađivanja
– Plata kao faktor motivacije
– Evaluacija i dodela sertifikata

Prijavite se na seminar popunjavanjem forme

11 + 5 =