Efikasno vođenje recepcije

Cilj
Tokom ove edukacije polaznici će dobiti pregled ključnih tačaka potrebnih za efikasno i uspešno vođenje odeljenja recepcije. Recepcija je čvorište svih informacija koje gosti trebaju da prime ili dobiju od hotela, ovakva pozicija definiše recepciju kao najosetljive mesto koje će suštinski uticati na doživljaj koji će gost poneti tokom svog boravka.
Ogromna količina informacija koja protiče i dinamika radne pozicije predstavlja izazov ne samo za one koji rade već i za one koji trebaju da kontrolišu recepciju pa nije redak slučaju da se ona pretvori u malo ostrvo u sred hotela. Po okončanju ovog modula imaćete sve potrebne veštine da se suočite sa izazovima koje nosi upravljanje hotelskom recepcijom.

Modul 1. Organizacija i upravljanje odeljenja
– Kategorizacija hotela kao osnova organizacije.
– Šta sve čini recepciju – organizaciona šema.
– Standardizacija procesa rada.

Modul 2. Uticaj recepcije na opštu sliku o hotelu
– Kako kontrolisati kvalitet usluge?
– Kako razvijati kvalitet usluge?
– Sistem izveštavanja i odgovornosti

Modul 3. Recepcija – srce svakog hotela
– Stvaranje tima.
– Komunikacija sa ostalim odeljenjima.
– Samostalnost recepcionera u radu.

Modul 4. Podizanje prihoda
– Definisanje tipova soba, cena i cenovnika.
– Čitanje i razumevanje izveštaja.
– Postavljanje jasnih ciljeva i načina za njihovo ostvarivanje

Prijavite se na seminar popunjavanjem forme

1 + 14 =