MENADŽMENT U KRIZI ILI KRIZA U MENADŽMENTU

MENADŽMENT U KRIZI ILI KRIZA U MENADŽMENTU

Kada god imamo promene, turbulencije i pregrupisavanje na tržištu na terenu mnogi tonazivaju krizom. Samo kada kriza traje decenijama (mi to na Balkanu najbolje znamo) onda je bespotrebno trošiti energiju na objašnjenje onoga što nam se dešava, već je neophodno da to...
ZAŠTO JE VAŽNA VELIKA SLIKA?

ZAŠTO JE VAŽNA VELIKA SLIKA?

Velika slika nije samo san, već neka vrsta preciznog putokaza gde jedan tim zajedno s liderom želi da stigne. Naravno da će kritičari reći da je teško planirati i strateški razmišlajti u vremenu kada se sve brzo menja, kada je sve nesigurno i nepredvidljivo. Moj...