Algoritam Uticaja

Kako efikasno pregovarati sa različitim profilima klijenata

20.12.2022. Hotel Mona Plaza, Beograd

Modul 1 – Veština uticaja kao najefikasniji alat za poboljšanje poslovanja i unapređenje prodaje
– Kako naš uticaj deluje na sve aspekte poslovanja i na ljude oko nas
– Veština uticaja kao efikasna podrška u pregovaranju, vođenju i prodaji
– Pozitivan izvor uticaja pozitivna reakcija

Modul 2 – Sistemski pristup prepoznavanju psihološkog profila sagovornika 4 osnovna tipa ljudi
– Alat za efikasnu procenu 4 tipa ljudi zasnovani na osnovu njihove percepcije
– Kako izvršiti uticaj u komunikaciji na različite tipove ljudi eksterno i interno
– Osnovne potrebe 4 tipa ljudi

Modul 3 – Sistemski pristup uticaju-korišćenje strategije za održivi razvoj
– Sve komunikacijske, pregovaračke, prodajne i marketinške tehnike imaju svoje poreklo
– Klasifikacija svih tehnika u 10 izvora moći i uticaja
– Kako izvori vremena deluju u realnim životnim i poslovnim situacijama
– Izgradnja sistema uticaja-najmoćniji alat za realizaciju ciljeva

Modul 4 – Kako koristiti algoritam uticaja
– Povezivanje izvora uticaja sa tipovima ljudi
– Povezivanje 4 tipa ljudi sa 4 osnovne marketinško-prodajne strategije
– Različite varijacije 4 osnovna tipa ljudi
– Tehnika SSSSS kao najefikasnije sredstvo korigovanja negativnog stava

*Predavač: Dragiša Ristovski (D.R. Gilbert)

Mesto održavanja seminara:
U prostorijama D.R. Gilbert Group-a, Hotel Mona Plaza Beograd, Cara Uroša 62-64, 10.00h do 16.15h

Kotizacija:
177€+pdv. Akcija u decembru!! 106€+pdv po osobi, po seminaru

Učesnici dobijaju:
Konkretne „alate“ (tehnike) za unapređenje poslovanja i ličnih performansi, štampani radni materijal, sertifikat  D.R. Gilbert groupa, konsultacije sa trenerom nakon seminara, osveženje i ketering u toku pauza.

Dodatne informacije, program i prijava:
office@drgilbert-centar.com

Prijavite se na seminar popunjavanjem forme

14 + 1 =