Kada god imamo promene, turbulencije i pregrupisavanje na tržištu na terenu mnogi tonazivaju krizom. Samo kada kriza...