Vodeći faktori uspešnog poslovanja sektora hrane i pića

Cilj
Ova edukacija ima za cilj stvaranje svesti I davanje smernica ka neophodnim elementima za pravilno I uspešno pokretanje ugostiteljskog poslovanja kao I rehabilitaciju postojećeg poslovanja, sa konkretnim fokusom na uticaj vodećih faktora koji određuju kvalitet poslovanja sektora hrane i pića.

Modul 1. Upravljanje kadrovima i njihov uticaj na razvoj sektora hrane i pića – standardizacija poslovanja
– Implementacije procedura i standarda
– Kreiranje dodatnih zaduženja
– Upotreba dokumentacije i formulara u sektoru hrane i pića
– Organizacija i motivisanje tima
– Komunikacija sa zaposlenima

Modul 2. Kreiranje ponude i opremanje – izgradnja jelovnika i infrastrukture restorana
– Konstruisanje jelovnika
– Odabir dobavljača
– Strategija nabavke
– Uloga ugostitelja u konstruisanju restoranskog prostora

Modul 3. Upravljanje i optimizacija troškova u sektoru hrane i pića
– Ispravno posmatranje fiksnih i varijabilnih troškova
– Kreiranje cena i cenovna politika
– Formiranje utroška prema pojedinačnom artiklu
– Definisanje troškova hrane

Modul 4. Podizanje prodaje i unakrsna prodaja – performans zaposlenih
– Osnovni pojmovi podizanja prodaje i unakrsne prodaje
– Faktori dobre prodaje u sektoru hrane i pića
– KPI’s (pokazatelj ličnog angažovanja)
– Formiranje targeta
– Motivisanje i nagrađivanje – bonusi

Prijavite se na seminar popunjavanjem forme

2 + 7 =