Veština govorništva kao moćan alat u službi efikasne prezentacije ideje ili projekta

– prezentacijske veštine –

(Dobar govor vredi više od 1000 slika)

Modul 1. Priprema za efikasan govor
– Šta sve dobar govor može da učini za nas
– Efikasan govor u službi različitih ciljeva
– 5 osnovnih faktora za uspeh u govorništvu (govornik, publika, struktura i kreativnost
prezentacije, tehnička pomagala, adekvatan prostor)

Modul 2. Kreiranje i izvođenje upečatljivog govora
– Kako efikasno kontrolisati tremu
– Preporuke za uspešno držanje govora
– Kako efikasno odgovoriti na prigovore u javnom nastupu
– Izbegavanje zamki u govorništvu

Modul 3. Pretpostavke za uspeh u govorništvu
– Kako glas govornika utiče na auditorijum
– Kako samopouzdanje utiče na kreiranje upečatljivog javnog nastupa
– Kako harizma govornika utiče na krajnji ishod govora

Modul 4 . Poklonimo se i počnimo
– Priprema za vežbu
– Vežba javnog nastupa
– Šta se promenilo u govorništvu od antičkog doba do danas
– Evaluacija obuke i dodela sertfikata

Prijavite se na seminar popunjavanjem forme

11 + 7 =