Upravljanje sobom

Modul 1.
– Upoznavanje i predstavljanje; Ciljevi treninga
– Svrha, značenje i elementi pojma Upravljanja sobom
– Različiti načini i modeli buđenja svesti i upoznavanja sa sobom
– Vežba: Svesni i nesvesni lideri

Modul 2 .
– Najvažniji motivi za unutrašnju promenu
– Uticaj ličnih vrednosti
– Vrednosti kao unutrašnji pokretači
– Značaj i smisao vrednosti i njihov uticaj na stil rukovođenja
– Vežba: Ključne vrednosti

Modul 3.
– Predstavljanje različitih vrsta unutrašnjih energija
– Upravljanje energijama – Samoprocena
– Vežba: Punjenje baterija
– Uticaj energija na sposobnost upravljanja stresom i upravljanja

vremenom
Modul 4 .
– Postizanje veće svesnosti o sebi u ogledalu odnosa sa drugima
– Bolji odnos sa sobom kroz interakciju sa drugima
– Vežba: Ogledalo odnosa sa drugima
– Jačanje unutrašnjih resursa i potencijala
– Evaluacija treninga

Kako radimo? Trening je organizovan po principu 4 sesije od 80 minuta, koje predstavljaju kombinaciju interaktivnog predavanja i vežbi sa dosta primera iz prakse. Svi polaznici pored edukacije dobijaju stampani radni materijal, sertifikat D. R. Gilbert groupa i mogućnost konsultacija nakon seminara sa predavačem. U pauzama je obezbeđen laki obrok, kafa i osveženje.

Kada i gde se seminar održava?
28.01.2023. U prostorijama D. R. Gilbert groupa, Hotel Mona Plaza, Cara Uroša 62-64, Beograd,10.00h-16.15h.

Kotizacija:
U januaru i februaru 2023.god. dobijate 2 mesta za učešće na seminarima po izboru, po ceni jednog od 187 €. Važi za jednog učesnika na dve različite obuke, ili za različite učesnike na istoj obuci.

Dodatne informacije i rezervacije:
Dragana Manojlović-Stanišić
d.manojlovic@drgilbert-centar.com
+38162 235-915
www.drgilbert-centar.com

Prijavite se na seminar popunjavanjem forme

8 + 6 =