Trening za trenere

Modul 1. Određivanje trenutnog nivoa trenerskih kompetencija i procena potreba
– Kako izabrati odgovarajuće trening tehnike i metode?
– Međusobno upoznavanje i predstavljanje ciljeva treninga
– Samo-procena individualnih trening kompetencija
– Postizanje jasnoće o trenutnom nivou trenerskih kompetencija i jasnih očekivanja u vezi sa daljim
učenjem i razvojem
– Upoznavanje sa različitim načinom za otpočinjanje treninga
– Izbor metoda i tehnika

Modul 2. Veštine za uspešno prenošenje znanja učesnicima i kako ojačati motivaciju za učenjem
– Predstavljanje forme treninga i forme modula na treningu
– Definisanje ciljeva i željenih ishoda treninga
– Upoznavanje sa četiri faze ciklusa učenja
– Kreiranje atmosfere učenja i uvažavanje razlika u stilu učenja

Modul 3. Kako uspešno savladati tremu i osigurati stanje unutrašnje ravnoteže
– Razumevanje šta jednog trenera čini uspešnim
– Šta uspešan trener ne radi i šta radi
– Prevazilaženje stresa i treme
– Uspostavljanje stanja mira i izbalansiranosti

Modul 4. Šta govore neverbalni signali? U čemu se ogleda samopouzdanje na sceni i kako ga ojačati?
– Neverbalna komunikacije i usaglašavanja sa učesnicima
– Značaj samouzdanja i kako ga ojačati
– Povećanje lične motivacije za uspehom
– Akcioni plan za dalje jačanje trenerskih kompetencija
– Evaluacija obuke i dodela sertifikata

Prijavite se na seminar popunjavanjem forme

15 + 15 =