Principi uspeha u poslovanju i faze razvoja preduzetništva – Efikasan menadžer neguje i razvija preduzetnički duh

Modul 1. Pojam, definisanje i značaj preduzetništva
– Upoznavanje sa agendom i ciljevima seminara
– Preduzetništvo kao vizija
– Prednosti i nedostaci preduzetništva
– Preduzetnička pravila i principi
– Preduzetništvo kao pokretačka energija poslovanja i sveta

Modul 2. Faze razvoja preduzetništva
– Ključne faze koje prolazimo
– Izazovi „detinjstva, adolescencije i zrelosti“ u preduzetništvu
– Kako prepoznati ključne greške i uspešno razvijati biznis
– Preduzetištvo i menadžerske veštine

Modul 3. Preduzetnička filozofija i preduzetnički duh
– Da li sam fokusiran na prihod ili rashod?
– Kakva je moja percepcija novca i na koji način ga stvaram?
– Kako preduzetnički duh doprinosi mojim menadžerskim veštinama?
– 18 razlika u načinu razmišljanja osobe koja poseduje preduzetnički duh i one koja ga nema

Modul 4. Preduzetničke predispozicije i veštine
– 10 ključnih osobina uspešnosti i kako utiču na preduzetništvo
– Optimizam – dnevna navika uspešnih preduzetnika
– 13 najvažnijih preduzetničkih sposobnosti i veština
– Kako preduzetnički duh utiče na uspeh tima i komapnije?
– Evaluacija i dodela sertifikata

Prijavite se na seminar popunjavanjem forme

15 + 7 =