REGIONALNA KONFERENCIJA

Razvoj novih tržišta i privlačenje novih klijenata i poslovnih prilika