O nama

Naše tri bazične vrednosti
1. Posvećenost
2. Humanost
3. Poverenje

Četiri principa na kojima baziramo svoju edukaciju i razvoj
1. Princip inspiracije – samo inspirisan čovek je produktivan čovek.
2. Princip pozitivnog uticaja – kada god povećamo pozitivan uticaj na zaposlene, klijente, tržište i okruženje, mi poboljšavamo krajnji rezultat.
3. Princip uspeha – biti uspešan je stvar primene dokazanih principa a ne stvar sreće.
4. Holistički princip – samo celovit i sveobuhvatan pristup svih sastavnih delova celine nam omogućava da detektujemo i rešimo parcijalni problem.

MISIJA

Postojimo da pomažemo (ohrabrujemo) kompanije i pojedince da razviju svoj apsolutni potencijal do poslovne i lične izvrsnosti.

VIZIJA

Najuticajnija konusltantska kuća sa akcentoma na obuku i razvoj u jugoistočnoj Evropi sa autentičnim autorskim programima. Kreiranje insporativnog poslovnog ambijenta na područjiju Adria regije gde će ljudi dolaziti da rade a ne odlaziti.

D. R. Gilbert Centar Group jedna od vodećih konsultanskih kuća sa autorskim programima prilagođenim regionu Ex Yu prostora sa akcentom na programima iz domena unapređenja prodajnih i pregovaračkih veština, liderstva, ljudskih resursa i razvoja zaposlenih.

Za 16 godina rada smo realizovali više od 3300 in-house obuka na kojima je prisustvovalo gotovo 150.000 polaznika. U Srbiji i regionu, sarađivali smo sa oko 2500 kompanija u oblasti edukacije i unapređenja poslovanja. Podrška našim edukativnim programima je 18 autorskih knjiga i priručnika, plasiranih u regionu u oko 200000 primeraka, prevedenih na nekoliko jezika.

U sastavu D.R. Gilbert Group-a posluju Akademija poslovnih znanja i veština D.R. Gilbert, izdavačka delatnost D.R. Gilbert Books i HR Professional Solution.

Od 2022. god. Poslujemo i u Hrvatskoj pod nazivom D.R. Gilbert centar doo Rovinj.

Naši Brendovi

USKORO