Novi lideri i novi modeli liderstva

Modul 1. Poslovanje u budućnosti zahteva održiv model menadžemnta i nove lidere
– Upoznavanje sa agendom i ciljevima obuke
– Borba za humanost i ekostandarde kao borba za opstanak i budućnost
– Zašto je pitanje održivosti ključno?
– Izbalansirani interesi svih aktera u poslovanju
– Inspirativan, inovativan lider naspram tradicionalnog, diktatorskog pristupa

Modul 2. Pozitivne vrednosti kao moćna snaga lidera
– Vrednosti kao moćan argument okupljanja tima
– Karakter lidera kao temelj kreiranja boljih standarda
– Svrha kao dominantni izvor motivacije i samomotivacije
– Kreiranje vizije

Modul 3. Afirmacija najboljih potencijala lidera
– Samospoznaja i samomotivacija
– Lider kao generator pozitivne energije
– Ispravna percepcija problema i njegova transformacija u dobar rezultat
– Snaga vere

Modul 4. Vođstvo u periodima snažnih izazova
– Liderstvo i promena
– Strateški a ne taktički pristup
– Kontrola emocija
– Razvoj saradnika kao prioritet
– Evaluacija obuke i dodela sertifikata

Prijavite se na seminar popunjavanjem forme

14 + 8 =