Informacije o našim programima

Naše programe izvodimo kroz:

1. In house – tailor made obuke
2. Otvorene ili javne obuke
3. Višemesečne projekte edukacije – Akademija poslovnih znanja i veština D.R. Gilbert.
4. Kraće forme predavanja konferencijskog tipa.

Specifičnosti  programa  D. R. Gilbert grupe

 Svi programi su autorski, bazirani na najboljoj svetskoj praksi a prilagođeni lokalnom i regionalnom tržištu.
– Gotovo svaki program prati autorska knjiga (pripručnik) što polaznicima omogućava da osveže znanje i da stečene veštine duže traju.
– Korišćenjem aplikacije Take It, prodajna sila dobija rešenja na prigovore klijenata u realnom vremenu.