Menadžer kao kouč

Modul 1.
– Upoznavanje i predstavljanje
– Predstavljanje ciljeva treninga
– Upoznavanje sa prirodom koučinga
– Razlika u odnosu na druge metode podrške u ličnom i profesionalnom razvoju
– Igranje uloga

Modul 2 .
– Koučing tehnike i alati
– Primena koučing modela GROW
– Demonstracija rada koučing sesije
– Definisanje i značaj jasnoće ciljeva u koučingu
– Vežba: Grow Model

Modul 3 .
– Koučing na radnom mestu
– Organizaciona kultura i koučing
– Kreiranje uslova za primenu koučinga
– Uspostavljanje poverenja – model rada sa zaposlenima
– Studije slučaja

Modul 4 .
– Vežba: Promena fokusa
– Koučing kompetencije
– Slušanje i postavljanje pitanja
– Kontinuirano jačanje koučing kompetencija
– Evaluacija treninga

Kako radimo?Trening je organizovan po principu 4 sesije od 80 minuta, koje predstavljaju kombinaciju interaktivnog predavanja i vežbi sa dosta primera iz prakse. Svi polaznici pored edukacije dobijaju stampani radni materijal, sertifikat D. R. Gilbert groupa i mogućnost konsultacija nakon seminara sa predavačem. U pauzama je obezbeđen laki obrok, kafa i
osveženje.

Kada i gde se seminar održava?
27.01.2023. U prostorijama D. R. Gilbert groupa, Hotel Mona Plaza, Cara Uroša 62-64, Beograd,10.00h-16.15h.

Kotizacija:
U januaru i februaru 2023.god. dobijate 2 mesta za učešće na seminarima po izboru, po ceni jednog od 187 €. Važi za jednog učesnika na dve različite obuke, ili za različite učesnike na istoj obuci.

Dodatne informacije i rezervacije:
Dragana Manojlović-Stanišić
d.manojlovic@drgilbert-centar.com
+38162 235-915
www.drgilbert-centar.com

Prijavite se na seminar popunjavanjem forme

2 + 2 =