Magacinsko poslovanje – upravljanje skladištem

1. Analiza artikala:
a) pojavni oblik
b) veličina
c) težina
d) frekvencija prijema/otpreme
e) specifični zahtevi

2. ABC analiza

3. Proces nabavke i njen uticaj na procese

4. Kriterijumi za skladištenje robe:
a) frekvencija prijema/isporuke;
b) veličine prijema/isporuke
c) vrsta robe
d) specifični zahtevi

5. Adresiranje robe

6. Procesi u skladištu:
a) prijem
b) uskaldištenje
c) komisioniranje
d) priprema za otpremu i otprema

7. Načini obeležavanja isporuka i tracking-trace princip

8. WMS (Warehouse Management System)

Prijavite se na seminar popunjavanjem forme

10 + 3 =