Ljudski resursi u malim i srednjim preduzećima

21.03.2023.

Predavač Marina Godić

1. UVOD U MENADŽMENT LJUDSKIH RESURSA
– Značenje
– istorijat
– ciljevi/uloga
– zadaci
– role

2. OSNOVNI PROCESI KOJI ČINE MENADŽMENT UPRAVLJANJA LJUDSKIM RESURSIMA
– selekcija/regrutacija,
– zapošljavanje,
– radni odnosi
– kompenzacije i benefiti,
– razvoj i obrazovanje,
– privlačenje/zadržavanje talenata,
– HR analitika,
– Performance management,
– korporativna kultura,
– stackholderi

3. ZAKONSKE OBAVEZE POSLODAVCA
– Zakoni
– Normativna i pojedinačna pravna akta
– Organizacija i sistematizacija
– Kadrovska evidencija
– Radni odnosi
– odsustva
– BZR
– Prestanci radnih odnosa

4. RIZICI I KAZNENE ODREDBE ZA SLUČAJEVE
– postupka zasnivanja radnog odnosa
– Rad od kuće
– Odmori i odsustva
– Postupak disciplinskog kažnjavanja
– Otkaz ugovora o radu

Kako radimo?
Trening je organizovan po principu 4 sesije od 80 minuta, koje predstavljaju kombinaciju interaktivnog predavanja i vežbi sa dosta primera iz prakse. Svi polaznici pored edukacije dobijaju stampani radni materijal, sertifikat D. R. Gilbert groupa i mogućnost konsultacija nakon seminara sa predavačem. U pauzama je obezbeđen laki obrok, kafa i osveženje.

Kada i gde se seminar održava?
21.03.2023.
U prostorijama D. R. Gilbert groupa, Hotel Mona Plaza, Cara Uroša 62-64, Beograd,10.00h-16.15h.

Kotizacija:
Trenutnom akcijom dobijate popust od 40%, stoga je cena 112,2 +pdv po učesniku umesto 187 €+pdv. Plaćanje se vrši u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS na ime predračuna.

Dodatne informacije i rezervacije:
Dragana Manojlović-Stanišić
d.manojlovic@drgilbert-centar.com +38162/ 235-915
www.drgilbert-centar.com

Prijavite se na seminar popunjavanjem forme

3 + 7 =