Lider je u nama

-10.10.2023.-

(Kako razvijati liderske veštine i uspešno voditi saradnike)

Modul 1 – Kako liderstvo utiče na profitabilnost kompanije i tima

 • Upoznavanje sa agendom i ciljevima obuke
 • Uloga, fenomen liderstva, izazovi i rešenja
 • Osnovne funkcije liderstva (koje aktivnosti me čine liderom)
 • Razlika između lidera i menadžera (kakvu poziciju zauzeti)
 • 7 različitih principa efikasnog liderstva

Modul 2 – Kako uspešno motivisati tim?

 • Stimulacija i motivacija tima
 • 21 tehnina za uspešnu motivaciju saradnika
 • Šta pokreće a šta sprečava motivaciju
 • Ključni faktori koji kreiraju održivu motivaciju

Modul 3 – Kako uspešno voditi tim?

 • Emocionalna inteligencija lidera (ne možeš voditi druge ako nisi u mogućnosti da vodiš sebe)
 • Kako efikasno preneti viziju na svoj tim
 • Kako korigovati neželjeno ponašanje a ne demotivisati saradnika
 • Razumevanje različitih potreba ljudi u timu

Modul 4 – Kakav je naš liderski stil?

 • Liderski stilovi (upravljački, instruktorski, uticajan i saradnički)-prednosti i nedostaci
 • Liderstvo i promena
 • Harizma lidera kao izvor uticaja
 • Evaluacija seminara i dodela sertifikata

Predavač:
Dragiša Ristovski (D.R. Gilbert)

Kako radimo?
Trening je organizovan po principu 4 sesije od 80 minuta, koje predstavljaju kombinaciju interaktivnog predavanja i vežbi sa dosta primera iz prakse. Svi polaznici pored edukacije dobijaju stampani radni materijal, sertifikat D. R. Gilbert groupa i mogućnost konsultacija nakon seminara sa predavačem.
U pauzama je obezbeđen laki obrok, kafa i osveženje

 

Kada i gde se seminar održava?
10.10.2023. Hotel Saint Ten, Svetog Save 10, Vračar, Beograd. 09.15h-15.30h.

Kotizacija: 187 €.
Popust od 30% važi za 1-2 učesnika stoga je cena po učesniku 130,9 €
Popust od 40% važi za 3-4 učesnika stoga je cena po učesniku 112,2 €
Popust od 45% važi za 5 + učesnika stoga je cena po učesniku 102,2 €

Dodatne informacije i rezervacije:
seminari@drgilbert-centar.com
+38162 235-915
www.drgilbert-centar.com

Prijavite se na seminar popunjavanjem forme

6 + 15 =