Kako zadržati kvalitetne saradnike u hotelskoj industriji

Cilj
Jednodnevni program ima za cilj da rukovodiocima u hotelskoj industriji pruži uvid u aktivnosti i
alate koji će im pomoći da smanje fluktuaciju, zadrže zaposlene i omoguće im da se razvijaju i
napreduju, u skladu sa kompanijskim ciljevima. Na ovaj način menadžment povećava sebi šanse
da hotel (p)ostane poželjan poslodavac u izuzetno kompetitivnoj branši.
Polaznicima će kroz konkretne primere biti omogućeno da prodube svoje razumevanje važnosti
vođenja brige za saradnike od njihovog prvog dana na poslu, kao i neophodnosti jasne i
otvorene komunikacije. Uslugu gostima pružaju zaposleni. Ukoliko je tim motivisan i cenjen,
posvećenost kompaniji i zadovoljstvo poslom će na najbolji način demonstrirati prema gostima.

Modul 1. Preduslovi za uspešno upravljanje timom
– Osnove – šta je potrebno za start?
– Organizaciona struktura
– Standardi i procedure
– Onboarding – uvođenje u posao i orijentacija

Modul 2. Alati i aktivnosti za zadržavanje zaposlenih
– Kultura kompanije, radno okruženje i način rukovođenja
– Motivacija, osnaživanje i angažovanost zaposlenih
– Forme jasne komunikacije
– Benefiti

Modul 3. Mogućnosti za razvoj i napredovanje
– Edukujte menadžere da budu menadžeri
– Formalna i neformalna edukacija
– Mentorstvo

Modul 4. Praćenje razvoja i prepoznavanje talenata
– Šta posmatramo i sa kojom svrhom?
– Učinite aktivnosti merljivim
– Komuniciranje postignuća
– Nagrade i unapređenja

Prijavite se na seminar popunjavanjem forme

5 + 14 =