Kako unaprediti prodaju u ugostiteljskim objektima i kreirati vrhunsku uslugu

Ugostitelj – kralj dobre usluge

Modul 1. Konobar (ugostitelj) – lice i naličje ugostiteljskog objekta
– Upoznavanje sa agendom i ciljevima obuke
– Izazovi i trendovi u ugostiteljskom poslovanju
– Kako unaprediti prodaju i povećati profit
– Konobar kao ključni prodavac – unosilac prihoda u ugostiteljskom objektu
– Šta povećava uspešnost u prodaji
– Lični stavovi zaposlenog u ugostiteljskom objektu i kako oni direktno utiču na prodaju i profitabilnost

Modul 2. Kako sistematski povećati pozitivan uticaj na potrošače – goste u
ugostiteljskom objektu
– Svi su gosti različiti s tim da su po mnogo čemu slični
– Efikasni alati za brzu psihološku procenu profila gostiju
– 10 izvora moći i uticaja u komunikaciji sa gostima
– Korišćenje izvora uticaja u komunikaciji prilagođenih specifičnostima gostiju

Modul 3. Kako kreirati vrhunsku uslugu u ugostiteljskom objektu
– Kako kreirati pozitivan prvi utisak
– Prava pitanja koja vode do veće prodaje
– Tehnike aktivnog slušanja prilikom prijema porudžbenice
– Kako efikasno prezentovati asortiman pića i hrane
– Kako uspešno prodavati piće i hranu koji su većeg cenovnog ranga

Modul 4. Kako uspešno komunicirati sa konfliktnim klijentima i povećati prodaju putem sugestivne prodaje
– Efikasne tehnike za rešavanje negativnog stava
– Najpraktičnije sugestivne tehnike za povećanje prometa kod gosta bez iritacije
– Efikasno rešavanje reklamacija
– Timski duh kolektiva kao kjučni alat u kreiranju pozitivnog imidža restorana
– Evaluacija obuke i dodela sertifikata

Prijavite se na seminar popunjavanjem forme

13 + 14 =