Kako postati i ostati efikasan menadžer

26.12.2022.

DoubleTree by Hilton, Skopje

(Praktične tehnike za povećanje produktivnosti i profitabilnosti u radu sa timom)

Modul 1 – Menadžment – izazovi, zamke i ispravna percepcija
– Upoznavanje sa agendom i ciljevima obuke
– Svet se menja a šta je sa menadžmentom?
– Evolucija izvršioca iz menadžera–vođu tima
– Pet osnovnih funkcija menadžmenta (planiranje, kadrovanje, obuka, rukovođenje, ocenjivanje)
– 4 nivoa menadžmenta

Modul 2 – Kako efikasno razvijati i usmeravati tim saradnika
– Kako prepoznati različite profile saradnika i znati šta ih pokreće
– Kako efikasno raditi na njihovom razvoju
– Praktične tehnike za uspešno vođenje ljudi
– Menadžerske zamke i kako ih izbeći

Modul 3 – Ključni menadžerski alati za efikasno vođenje tima
– Veština vođenja sastanaka kao važan menadžerski alat
– Kako održati produktivan sastanak sa timom
– Delegiranje – ključni alat menadžera za povećanje efikasnosti
– Tehnike uspešnog delegiranja

Modul 4 – Efikasan menadžment koji kreira praktične rezultate i povećava profitabilnost
– Menadžer je osoba koja mora da donosi veliki broj odluka-veština donošenja odluka
– Kako doneti ispravnu odluku i upravljati njome
– Kako efikasno motivisati tim neformalnim metodama
– Evaluacija obuke i dodela sertifikata

Informacije office@drgilbert-centar.com

Prijavite se na seminar popunjavanjem forme

1 + 1 =