Kako poboljšati komunikaciju i prodaju putem telefona

„Jedan poziv ne menja ništa, mnogo poziva menja sve“

Modul 1. Dokazana pravila telefonske komunikacije
– Upoznavanje sa agendom i ciljevima obuke
– Značaj komunikacije i prodaja putem telefona (telefon – najefikasnije i često najomraženije sredstvo za prodaju)
– Struktura profesionalnog poziva
– 27 nezaobilaznih pravila u komunikaciji telefonom

Modul 2. Kako efikasno uspostaviti prvi kontakt
– Tehnike koje vam pomažu da započnete razgovor
– Kako uspostaviti poverenje sagovornika putem telefona?
– Intonacija glasa kao izvor uticaja u telefonskoj komunikaciji
– Kako se “probiti” do donosioca odluke za kupovinu?

Modul 3. Kako efikasno upravljati telefonskim razgovorom?
– Preporuke kako da zaobiđete ”čuvare vrata“
– Efikasne smernice u postavljanju pitanja klijentima
– Kako predstaviti proizvod ili uslugu putem telefona
– Kako postupati sa primedbama i tehnike za rešavanje prigovora?
– Kako uspešno zakazati sastanak ili finiširati prodaju (u zavisnosti od toga šta je cilj poziva)

Modul 4. Dolazni pozivi I telefonski bonton
– Kako adekvatno primiti poziv?
– Efikasno slušanje
– Kako se ponašati u pozivima koji slede (ponovni pozivi)
– Standardizacija dobre poslovne prakse kod odlaznih i dolaznih poziva
– Evaluacija obuke i dodela sertifikata

Prijavite se na seminar popunjavanjem forme

14 + 6 =