Kako održivo unapređivati prodaju u Hotelskoj industriji

Cilj :
Osnovna svrha programa je da ukaže polaznicima kako da optimizuju poslovne procese u sektoru prodaje i rezervacija uz pomoć novih tehnologija u cilju maksimizacije prihoda soba i banketa. Pravilnom eksploatacijom informacija, kroz konkretne primere, želimo da omogućimo uvid u kvalitetne Business Intelligence prakse koje će polaznicima pružiti priliku da sagledaju sopstveni biznis iz drugog ugla, sa akcentom na kvalitetno planiranje na bazi egzaktnih podataka, analize konkurencije i tržišnih okolnosti. Jedna od glavnih komponenti ovog programa odnosi se na organizaciju sektora prodaje i rezervacija u kvalitetnom softverskom okruženju koje skladišti i ukršta podatke na pravi način. Ovakvim pristupom olakšava se posao planiranja prodaje, dok se sa druge strane povećava produktivnost i transparentnost performansi pojedinaca i celokupnog sektora.

Modul 1. Značaj podataka
– Koji podaci su važni?
– Kako do pravilnog izveštavanja ?
– Definisanje KPI-eva (Key Performance Indicator)
– Predikcija uz pomoć BI (Business Intelligence)

Modul 2. Organizacija sektora prodaje
– Definisanje tržišnih segmenata
– Organizacija sektora prodaje shodno podeli po tržišnim segmentima
– Implementacija CRM-a u cilju povećanja produktivnosti i transparentnosti performansi
– Održavanje i unapređivanje odnosa sa klijentima Incentive modeli

Modul 3. Maksimizacija prodajnih konverzija sektora rezervacija
– Definisanje kanala komunikacije
– Uspostavljanje prodajnih procedura u cilju maksimizacije konverzija i prosečnih prodajnih vrednosti
– Softversko unapređenje odeljenja (pametna centrala, omnichannel platforma, PMS prilagođavanje)
– Transpartentnost performansi agenata rezervacija – Incentive modeli

Modul 4. Revenue mangement
– Osnove revenue management-a
– Definisanje cena, restrikcija i pravila pristupa prodaji shodno tražnji i okupiranosti hotela
– Pickup izveštavanje
– Contibution model pristup prodaji hotelskih kapaciteta

Prijavite se na seminar popunjavanjem forme

14 + 11 =