Kako efikasno neutralisati stres i povećati produktivnost

Ovladajte jedinstvenom metodologijom za oslobađanje od mentalne i fizike napetosti koja doprinosi boljoj radnoj sposobnosti i većoj efikasnosti

Modul 1. Promena pogleda na stres
– Upoznavanje sa agendom i ciljevima seminara
– Značaj relaksacije u savremenom okruženju
– Stres- promena paradigme koja oslobađa
– Benefiti stresa i zašto je važno ne izbegavati stres

Modul 2. Sistemski pristup opuštanju
– Kako imati više energije i razvijati svoj psihološki imunitet
– Prepoznavanje nepotrebnog odliva energije i njena kontrola
– Efikasno korišćenje stresnih situacija u cilju ličnog razvoja i ostvarivanja ciljeva
– Napetost i briga- bolest savremenog čoveka i kako se kretati ka uspehu uprkos strahu

Modul 3. Promena pogleda na stres
– Potreba za kontrolom koja parališe – tehnike otpuštanja
– Kako biti opušten i negovati osećaj sigurnosti
– 3 ključne tehnike koje opuštaju i revitalizuju ceo sistem
– Značaj adekvatnog odmora i plan prikupljanja i obnavljanja energije

Modul 4. Elementi koji doprinose opuštensti i efikasnosti
– Odnos prema sebi, saosećanje i razumevanje kao najvažniji faktori uspešnog života
– Vera u sebe i životni proces –kako do mirnog suočavanja sa preprekama
– Integritet kao važan faktor opuštenosti i bezbrižnosti
– Dnevni rituali i životni stil koji olakšava poslovanje u savremenom okruženju i kako ga implementirati
– Evaluacija seminara i dodela sertifikata

Prijavite se na seminar popunjavanjem forme

14 + 1 =