Kako efikasno pregovarati sa različitim profilima klijenata - jedinstvena metodologija strateškog uticaja

Algoritam uticaja

(Ovladajte jedinstvenom metodologijom za unapređenje prodaje pregovaranja i liderstva)

Modul 1. Veština uticaja kao najefikasniji alat za poboljšanje poslovanja i unapređenje prodaje
– Upoznavanje sa agendom i ciljevima obuke
– Kako naš uticaj deluje na sve aspekte poslovanja i na ljude oko nas
– Veština uticaja kao efikasna podrška u pregovaranju, vođenju i prodaji
– Pozitivan izvor uticaja – pozitivna reakcija

Modul 2. Sistemski pristup prepoznavanju psihološkog profila sagovornika
– 4 osnovna tipa ljudi
– Alat za efikasnu procenu 4 tipa ljudi zasnovani na osnovu njihove percepcije
– Kako izvršiti uticaj u komunikaciji na različite tipove ljudi eksterno i interno
– Osnovne potrebe 4 tipa ljudi

Modul 3. Sistemski pristup uticaju – korišćenje strategije za održivi uticaj
– Sve komunikacijske, pregovaračke, prodajne i marketinške tehnike imaju svoje poreklo
– Klasifikacija svih tehnika u 10 izvora moći i uticaja
– Kako izvori uticaja deluju u realnim životnim i poslovnim situacijama
– Izgradnja sistema uticaja – najmoćniji alat za realizaciju ciljeva

Modul 4. Kako koristiti algoritam uticaja
– Povezivanje izvora uticaja sa tipovima ljudi
– Povezivanje 4 tipa ljudi sa 4 osnovne marketinško – prodajne strategije
– Različite varijacije 4 osnovna tipa ljudi
– Tehnika SSSSS kao najefikasnije sredstvo korigovanja negativnog stava
– Evaluacija obuke i dodela sertifikata

Prijavite se na seminar popunjavanjem forme

3 + 11 =