Kako Efikasno komunicirati sa različitim tipovima pacijenata

Poludnevno predavanje za lekare

Modul 1. Kako izgraditi efikasan pristup ka pacijentima
– Zašto se različiti tipovi pacijenata ponašaju na određeni način
– Praktični alati za upoznavanje sa različitim tipovima pacijenata
– Kako efikasno uspostaviti kontakt i brzo izgraditi most poverenja sa pacijentima
– Kreiranje komunikacijskog pristupa koji je najoptimalniji shodno različitom profilu pacijenta

Modul 2. Kako povećati pozitivan uticaj na pacijente
– Praktične tehnike za otklanjanje primedaba kod pacijenata
– Kako povećati pozitivan uticaj na pacijente
– Kako sugestivnim tehnikama doprineti da se pacijent pridržava dogovora i zadate terapije
– Evaluacija predavanja

Prijavite se na seminar popunjavanjem forme

10 + 9 =