Holistička komunikacija

– MapTer metod i njegov značaj za veću produktivnost menadžera –

Tematske oblasti:
– Šta je holistička komunikacija?
– Šta je Mapter metod i koji je njegov značaj za veću produktivnost menadžera?
– Kako da delamo u skladu sa svojom prirodom a ne protiv nje?
– Na kom aspektu svoje komunikacije treba da radimo?
– Srce i glava u komunikaciji
– Šta možemo da promenimo kako bismo bili uspešniji?
– Vežbe primene Maptera

Holistička komunikacija je posebno osmišljen program edukacije (predavanja, seminari i kursevi) i treninga komunikativnih veština i praksi (radionice).

Program je namenjen svima koji žele da: unaprede svoje komunkativne kompetemcije poboljšaju svoje odnose sa drugima osećaju zadovoljstvo u sopstvenoj koži.

Na temelju HOLISTIČKOG pristupa KOMUNIKACIJI, prof. Tomić kreirala je MAPTER – jedinstveni sistem/protokol vođene komunikacije.

MAPTER metod je tehnika, savršen alat za rešavanje problema, razumevanje poruka, postizanje zadovoljstva u delanju, optimalizaciju odnosa u svim sferama života, promišljeno korišćenje jezika, hrabrost u donošenju odluka, prihvatanje odgovornosti za osećanja, misli i akcije.

Prijavite se na seminar popunjavanjem forme

4 + 5 =