Efikasni prodajni pristupi i unapređenje prodaje

“Kako prodavati i poslovati u periodu većih izazova?”

Modul 1. Nova perspektiva – promena aktivnosti
– Upoznavanje sa agendom i ciljevima obuke
– Promena perspektive (nije kriza nego nova perspektiva)
– Izazovi novog poslovanja i globalne promene na tržištu
– 12 koraka kako pristupiti kupcima i tržištu nakon krize
– Moj stav kao odraz budućeg rezultata – da li je trenutna situacija odlična šansa?

Modul 2 . Kreiranje inovativnog i autentičnog pristupa u prodaji
– Eksplozija aktivnosti – udvostručiti aktivnosti, pametni potezi
– Kreiranje sopstvene, autentične ponude vrednosti
– Prodajni alati
– Alati za otklanjanje otpora, straha i prigovora

Modul 3. Kako pridobiti kvalitetnije kupce? (nije važno samo prodati već i kome prodaješ)
– Kako postati „brend“ prodavac (proizvodi se menjaju a vrednost koju isporučuje prodavac ostaje)
– Da li se prodajem ili me prodaju?
– Efikasni alati za pospešivanje prodaje bez iritacije
– 10 smernica za uspeh budućeg poslovanja i prodaje

Modul 4. Prodaja sa svrhom – novi koncept za novu energiju i entuzijazam
– Tri dileme prodavca (ključne kočnice za bolji rezultat)
– Koncept prodaje sa svrhom – inovativni pristup
– Nemoj da budeš pozitivan, budi normalan
– 13 faktora koji sprečavaju uspeh i sreću
– Evaluacija obuke i dodela sertifikata

Prijavite se na seminar popunjavanjem forme

8 + 5 =