Efikasan menadžer - put transformacije i strateška priprema

Modul 1. Put transfomacije od izvršioca do menadžera
– Upoznavanje sa agendom i ciljevima obuke
– Put transfomacije-izazovi i zamke
– Kada izvršilac u nama koči menadžera
– 5 ključnih funkcija menadžmenta
– Nivoi menadžmenta i njihovi ciljevi

Modul 2. Upoznaj sebe- svaka prava promena je iznutra ka spolja
– Šta mene pokreće
– Kako emocionalna inteligencija utiče na uspeh i ponašanje menadžera
– Potrebna je promena u konceptu menadžera
– Istine i zablude u menadžmentu

Modul 3. Planiranje-prva funkcija menadžera
– Svrha planiranja
– Da li samo planiram ili postavljam konkretne ciljeve i imam alate za realizaciju
– Strateško i operativno planiranje
– Planiranje kao alat za definisanje prioriteta

Modul 4. U fundamentu svakog planiranja su dobro postavljeni ciljevi
– Razlike između želje i cilja
– Efikasna tehnika postavljanja ciljeva u 11 koraka
– Ključni koraci u postavljanju ciljeva i mogući izazovi
– Pravo vreme za kretanje iz plana u realizaciju ciljeva
– Evaluacija i dodela sertifikata

Prijavite se na seminar popunjavanjem forme

6 + 1 =