D.R. Gilbert Group u brojkama

D.R. Gilbert u brojkama

– Preko 2.500 kompanija koristilo naše usluge
– Vise od 3.400 realizovanih obuka
– 18 autorskih knjiga + 5 dopunjenih izdanja
– Više od 90.000 intervjua sa kandidatima za posao
– Više od 150 eksternih HR projekata
– Više od 40 konferencija i poslovnih događaja
– Preko 205.000 učesnika na in house i open seminarima i treninzima
– Izvoz usluga u preko 10 zemalja
– 6 brendova i 4 pravna lica
– 8 studijskih programa Akademije poslovnih znanja i veština
– Više od 200.000 plasiranih knjiga
– U više od 150 gradova držali uživo obuke
– Oko 1000 zaposlenih kandidata prilikom posredovanja za više od 100 različitih kompanija
Sve to za 17 godina rada