Budi HR svom timu

Sve što efikasan menadžer treba da zna od HR alata

Modul 1 .
– Kako da projektujemo organizacije
– Kako da imamo dovoljno potrebnih ljudskih resursa

Modul 2.
– Gde i kako da pronadjemo odgovarajuće ljude
– Kako da zadržimo najbolje

Modul 3.
– Kako da nagradjujemo i motivišemo efikasno
– Kako da povecamo produktivnost zaposlenih
– Kakvu atmosferu-klimu kreiramo u organizaciji
– Zašto imamo epidemiju absentizma u organizacijama

Modul 4.
– Kako da identifikujemo nase ključne ljude
– Kako da radimo na razvoju svojih kljucnih ljudi
– Trendovi modernog hr menadzmenta / šta nas čeka

Prijavite se na seminar popunjavanjem forme

13 + 9 =